Kto sprawdza ewidencję czasu pracy?

Ewidencję czasu pracy sprawdza Państwowa Inspekcja Pracy. To jest organizacja, która dba o to, żeby pracownicy byli traktowani sprawiedliwie i przestrzegane były wszystkie przepisy dotyczące czasu pracy. Jadąc naszą drogą, możemy to porównać do drogowej policji, która pilnuje, żeby kierowcy przestrzegali przepisów ruchu drogowego. Czy jest jeszcze coś, czym mogę pomóc?
Sitemap