Kto ma prowadzić ewidencję czasu pracy?

Ewidencję czasu pracy powinien prowadzić pracodawca. Pracodawca jest osobą lub firmą, która zatrudnia pracowników. Na podstawie umowy pracy, pracodawca zobowiązany jest do rejestrowania czasu, który pracownik spędza na wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych. Przykładowo, jeśli pracownikem jest nauczyciel, to pracodawca powinien rejestrować czas, jaki ten nauczyciel spędza na prowadzeniu zajęć lekcyjnych, udzielaniu konsultacji czy przygotowywaniu materiałów dydaktycznych. Prowadzenie ewidencji czasu pracy jest ważne zarówno dla pracodawcy, aby obliczać czas przepracowany przez pracowników, jak i dla pracowników, aby mieć dowód na wykonywanie swoich obowiązków zawodowych.
Sitemap