Kto kontroluje ewidencję czasu pracy?

Ewidencją czasu pracy zajmują się pracodawcy i pracownicy wspólnie. Pracodawca jest odpowiedzialny za utrzymywanie i kontrolowanie systemu ewidencji czasu pracy pracowników. Przykładowo, może to być prowadzenie listy obecności lub wykorzystanie specjalnych komputerowych programów do monitorowania czasu pracy. Pracownicy mają również obowiązek dokładnego uzupełniania i sprawdzania tych danych, aby zapewnić poprawność i przejrzystość ewidencji. Ogółem, odpowiedzialność za kontrolę ewidencji czasu pracy spoczywa na pracodawcy i pracownikach, którzy wspólnie dbają o jej dokładność i rzetelność.
Sitemap