Kiedy przechowujemy akta 50 lat?

Akta przechowujemy przez 50 lat od ich powstania. Na przykład, jeśli akt został utworzony w roku 2021, to będzie przechowywany do roku 2071. To oznacza, że dokumenty, takie jak umowy, faktury, czy ważne dokumenty prawne, powinny być przechowywane przez ten okres czasu. W ten sposób zapewniamy, że mamy dostęp do nich w przypadku jakichkolwiek sytuacji lub potrzeb, a także aby spełnić wymogi prawne i ewentualne dochodzenia.
Sitemap