Kiedy nie trzeba prowadzić ewidencji czasu pracy?

Ewidencję czasu pracy nie trzeba prowadzić w przypadku, gdy pracownik wykonuje pracę, której wynagrodzenie nie jest uzależnione od ilości przepracowanych godzin. Przykładem takiej pracy może być praca na podstawie umowy o dzieło, gdzie pracownik otrzymuje stałą kwotę za wykonanie określonego zadania, niezależnie od czasu, jaki na to zużyje. Kolejnym przykładem jest praca na podstawie umowy o dzieło zaliczana do prac własnych, na przykład działalność artystyczna, gdzie warunki pracy są ustalane indywidualnie i nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy. Jednak warto pamiętać, że istnieją różne przepisy prawne regulujące ten temat, dlatego zawsze warto skonsultować się z odpowiednimi instytucjami lub prawnikiem, aby upewnić się, czy w danym przypadku nie ma konieczności prowadzenia ewidencji czasu pracy.
Sitemap