Jakie sprawy nie ulegają przedawnieniu?

Niektóre sprawy nie ulegają przedawnieniu. Oznacza to, że nie ma określonego limitu czasowego, po którym nie można już ścigać kogoś za te sprawy. Przykłady takich spraw obejmują najpoważniejsze przestępstwa, takie jak morderstwo, gwałt czy pedofilia. Nawet jeśli od tych zbrodni minie wiele lat, sprawca może być pociągnięty do odpowiedzialności. Również przestępstwa wojenne, takie jak ludobójstwo lub zbrodnie przeciwko ludzkości, nigdy nie ulegają przedawnieniu. Takie sprawy są traktowane jako najcięższe przestępstwa, które zasługują na surową karę, niezależnie od czasu jaki upłynął od ich popełnienia.
Sitemap