Jakie informacje nie mogą znajdować się na liście obecności?

Na liście obecności nie mogą znajdować się informacje dotyczące zdrowia czy innych prywatnych spraw uczniów. Wszelkie dane osobowe, takie jak alergie, choroby czy problemy rodziny, nie powinny być umieszczane na liście. Na przykład, nie możemy napisać, że Kasia ma astmę lub że Tomek ma problemy rodzinne. Jest to bardzo ważne ze względu na prywatność uczniów oraz konieczność ochrony ich danych. Jeśli uczniowie mają jakieś specjalne potrzeby, takie jak dieta lub leki, te informacje powinny być przekazywane bezpiecznie i niepublicznie, bez ujawniania ich na liście obecności.
Sitemap