Jak powinna wyglądać lista obecności?

Lista obecności powinna być czytelna i zawierać imiona wszystkich uczniów wraz z datą lekcji. Może być podzielona na kolumny, gdzie w jednej kolumnie zapisuje się daty, a w drugiej imiona uczniów. Każdy uczeń powinien wpisać swoje imię obok odpowiadającej mu daty. Na liście powinno być miejsce na zaznaczenie, czy uczeń był obecny, nieobecny lub spóźniony. Do oznaczania obecności można użyć symboli, na przykład O dla obecności, N dla nieobecności i S dla spóźnienia. Przykład listy obecności: ----------------------------------------------------- | Data | Imię i nazwisko ucznia | Obecność | ----------------------------------------------------- | 01.09.2022 | Jan Kowalski | O | ----------------------------------------------------- | 01.09.2022 | Magda Nowak | O | ----------------------------------------------------- | 01.09.2022 | Piotr Wiśniewski | S | -----------------------------------------------------
Sitemap