Jak ma wyglądać lista obecności?

Lista obecności powinna zawierać imiona i nazwiska wszystkich uczniów w danej klasie oraz miejsce na zaznaczenie ich obecności na każdej lekcji. Może to być prosta tabela, gdzie w pierwszej kolumnie znajdują się imiona i nazwiska uczniów, a po prawej stronie są kratki lub kolumny, w których można oznaczyć obecność ucznia dla każdego dnia lekcyjnego. Na przykład, jeśli uczniowie Jan, Kasia i Mateusz są w klasie, lista obecności mogłaby wyglądać tak: | Imię i nazwisko | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |-----------------|--------------|--------|-------|----------|--------| | Jan Kowalski | X | X | X | | X | | Kasia Nowak | | X | | X | | | Mateusz Wojciech| X | | X | X | X | Taka lista pozwala na łatwe zaznaczenie obecności każdego ucznia w trakcie każdej lekcji.
Sitemap