Ile wczesniej pracodawca musi poinformowac o zmianie godzin pracy?

Pracodawca musi poinformować pracownika o zmianie godzin pracy z odpowiednim wyprzedzeniem. Zwykle, powinno to nastąpić co najmniej 3 dni przed zaplanowaną zmianą. Na przykład, jeśli pracownik zazwyczaj pracuje od 9 rano do 5 po południu, a pracodawca chce, aby pracował od 1 po południu do 9 wieczorem, powinien powiadomić pracownika o tej zmianie co najmniej trzy dni przed dniem, w którym zmiana ma się rozpocząć. Taka informacja powinna być przekazana pracownikowi pisemnie lub ustnie, w zależności od ustaleń między stronami. W przypadku nagłych zmian, pracodawca powinien poinformować pracownika tak szybko, jak to możliwe, aby umożliwić dostosowanie się do nowych godzin pracy.
Sitemap