Ile lat trzeba trzymać ewidencję czasu pracy?

Ewidencję czasu pracy trzeba trzymać przez określony czas, czyli 50 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym ewidencja została sporządzona. Na przykład, jeśli ewidencja została sporządzona w roku 2021, powinna być przechowywana do końca roku 2071. Jest to ważne, aby móc udowodnić ilość przepracowanych godzin i spełnić wymogi prawa. Dlatego ważne jest, aby zachować taką ewidencję przez długi okres czasu.
Sitemap