Ile czasu należy przechowywać listy obecności?

Listy obecności należy przechowywać przez okres jednego roku szkolnego plus kolejne trzy lata. Na przykład, jeśli jesteśmy w roku szkolnym 2021/2022, listy obecności z tego roku należy przechowywać do roku szkolnego 2024/2025. To jest ważne, ponieważ listy obecności mogą być potrzebne do udowodnienia obecności ucznia w szkole w przypadku jakichkolwiek sporów lub potrzeby wystawienia świadectwa.
Sitemap