Gdzie powinna być lista obecności w pracy?

W miejscu pracy lista obecności powinna być umieszczona na widocznym i dostępnym dla wszystkich miejscu, na przykład przy wejściu do biura lub na tablicy ogłoszeń w klasie. Ważne jest, żeby każda osoba, która przychodzi do pracy, mogła łatwo zaznaczyć swoją obecność na liście. To pomaga pracodawcy mieć kontrolę nad tym, kto jest w pracy i kto nie, a także może być przydatne do celów organizacyjnych, na przykład przy delegowaniach zadań lub kontaktach z innymi osobami w firmie.
Sitemap