Czy w aktach osobowych musi być oryginał świadectwa pracy?

Nie, w aktach osobowych nie musi być oryginału świadectwa pracy. Wystarczy dostarczyć kserokopię lub wyciąg z oryginału, który potwierdza nasze doświadczenie zawodowe. Przykładowo, jeśli pracowaliśmy w różnych miejscach, możemy dostarczyć kserokopie wszystkich świadectw pracy do naszych akt osobowych.
Sitemap