Czy w aktach osobowych może być ksero dowodu osobistego?

W aktach osobowych nie powinno być ksero dowodu osobistego. Wszelkie dokumenty dotyczące danych osobowych powinny być zamieszczone w oryginalnej formie, a nie w postaci kopii. Przechowywanie kserokopii dowodu osobistego w aktach osobowych może naruszać prywatność jednostki, gdyż może umożliwić dostęp do tych danych osobom nieuprawnionym. Przykładowo, gdyby w uczniowskim akcie osobowym znajdowało się ksero dowodu osobistego, każdy nauczyciel lub pracownik biura szkolnego, który miałby dostęp do tych akt, mógłby zobaczyć i nawet zapisywać numery PESEL, datę urodzenia czy inne dane, które powinny być poufne. Byłoby to niebezpieczne dla bezpieczeństwa ucznia, ponieważ osoba posiadająca te informacje mogłaby je wykorzystać do celów niepożądanych, jak np. kradzież tożsamości. W związku z tym, aby chronić prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych, ważne jest, aby wszystkie dokumenty w aktach osobowych były oryginalne i aby dane osobowe były przechowywane w sposób bezpieczny i poufny.
Sitemap