Czy pracownik musi się zgodzic na zmianę grafiku?

Tak, pracownik musi się zgodzić na zmianę grafiku, chyba że istnieje ważny powód, aby się temu sprzeciwić. Pracownik powinien poinformować pracodawcę o swoim stanowisku wobec zmiany grafiku. Na przykład, jeśli pracownik ma już zaplanowane ważne spotkanie lub ma inne zobowiązania, może poprosić o niewprowadzanie zmian. Jednakże, jeśli zmiana grafiku jest zgodna z umową pracy i nie ma ważnych powodów sprzeciwu, pracownik powinien dostosować się do nowego harmonogramu. Ważne jest, aby pracownik i pracodawca otwarcie rozmawiali o zmianach grafiku i szukali kompromisu, jeśli to konieczne.
Sitemap