Czy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez okresu wypowiedzenia?

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez okresu wypowiedzenia w pewnych sytuacjach. Przykładem takiej sytuacji może być popełnienie przez pracodawcę poważnych naruszeń umowy lub złamanie przepisów prawa pracy. Na przykład, jeśli pracodawca regularnie nie wypłaca wynagrodzenia lub narusza prawa pracownicze, pracownik ma prawo natychmiast złożyć wypowiedzenie i zakończyć pracę bez konieczności czekania na okres wypowiedzenia. Jednak przed podjęciem takiej decyzji należy skonsultować się z prawnikiem lub doradcą prawym, aby upewnić się, czy dana sytuacja spełnia kryteria umożliwiające zakończenie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia.
Sitemap