Czy pracownik może nie zgodzic się na zmianę godzin pracy?

Tak, pracownik może nie zgodzić się na zmianę godzin pracy, jeśli zmiana ta jest wprowadzona bez jego zgody. Pracownik ma prawo do poszanowania swojego harmonogramu pracy i może odmówić zmiany, jeśli ma do tego uzasadnione powody. Na przykład, jeśli pracownik ma inne zobowiązania lub potrzebuje odpowiednio dostosować czas pracy ze względu na opiekę nad dzieckiem, może odmówić zmiany godzin pracy. Jednak pracodawca może wówczas negocjować alternatywny czas pracy lub podjąć inne środki, aby dostosować harmonogramy. Ważne jest, aby pracownik i pracodawca porozumiewali się i szanowali wzajemne potrzeby i ograniczenia, aby znaleźć kompromisowe rozwiązanie.
Sitemap