Czy pracownik ma prawo wglądu do ewidencji czasu pracy?

Tak, pracownik ma prawo wglądu do ewidencji czasu pracy. Oznacza to, że pracownik może zobaczyć informacje dotyczące swojego czasu pracy, takie jak godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, czas przerw oraz ilość przepracowanych godzin. Przykładowo, jeśli pracownik ma wątpliwości dotyczące ilości godzin nadliczbowych, może sprawdzić ewidencję czasu pracy, aby potwierdzić, czy wszystko jest zgodne. Pracownik może również skorzystać z tych informacji, aby zidentyfikować nieprawidłowości lub błędy w zapisach czasu pracy. Wgląd do ewidencji czasu pracy pomaga pracownikom monitorować i chronić swoje prawa dotyczące czasu pracy.
Sitemap