Czy pracodawca może obserwować pracownika przez kamery w domu?

Pracodawca nie może obserwować pracownika przez kamery w domu, bez wyraźnej zgody pracownika. W przypadku monitorowania pracownika, zwykle dotyczy to tylko miejsca pracy, takiego jak biuro czy magazyn. To zawarte w prawie ochrony danych osobowych i prywatności pracownika. Jest kilka wyjątków, na przykład gdy pracownik pracuje zdalnie i korzysta z firmowego sprzętu lub serwerów. W takich przypadkach pracodawca może monitorować aktywność pracownika, ale powinien przestrzegać odpowiednich zasad i informować pracownika o monitorowaniu. Pracownik powinien także mieć prawo do prywatności i to powinno być ustalone w umowie między pracownikiem a pracodawcą. Podsumowując, pracodawca nie może obserwować pracownika przez kamery w domu, chyba że jest na to wyraźna zgoda pracownika lub istnieją odpowiednie przepisy prawne dotyczące monitorowania pracy zdalnej.
Sitemap