Czy państwowy inspektor pracy może ukarać pracownika?

Tak, państwowy inspektor pracy może ukarać pracownika. Inspektorzy pracy mają uprawnienia do nałożenia kar na pracowników za złamanie przepisów dotyczących warunków pracy, bezpieczeństwa pracy i innych regulacji związanych z zatrudnieniem. Na przykład, jeśli pracownik nie nosi wymaganych środków ochrony, takich jak kask w budowie, inspektor pracy może nałożyć na niego karę finansową. Każda kara jest stosowana w celu zapewnienia bezpiecznego i sprawiedliwego środowiska pracy dla wszystkich pracowników.
Sitemap