Czy na liście obecności można wpisać urlop?

Nie, na liście obecności nie można wpisać urlopu. Na liście obecności zaznaczamy jedynie, czy jesteśmy obecni w szkole danego dnia, czy też nie. Jeśli nie możesz być w szkole z powodu urlopu, powinieneś to zgłosić odpowiedniemu nauczycielowi, dyrektorowi szkoły lub sekretariatowi i dostarczyć im pisemne uzasadnienie. Na przykład, jeśli wyjeżdżasz na wakacje z rodziną, możesz napisać zgłoszenie o urlopie i dostarczyć je do szkoły. Szkoła będzie świadoma, że nie będziesz obecny przez określony czas i zapisze to jako uzasadnioną nieobecność.
Sitemap