Czy lista obecności jest ewidencja czasu pracy?

Tak, lista obecności jest pewnym rodzajem ewidencji czasu pracy. Jest to dokument, który odnotowuje, kto jest obecny w danym miejscu pracy i w jakich godzinach. Podobnie jak w przypadku ewidencji czasu pracy, lista obecności może być używana do monitorowania czasu pracy pracowników. Na przykład, gdy uczniowie wpisują się na listę obecności na początku i końcu lekcji, nauczyciel może sprawdzić, ile czasu spędzają w szkole. To daje informacje na temat ich obecności i pomaga w śledzeniu czasu pracy.
Sitemap