Czy lista obecności jest dokumentem?

Tak, lista obecności jest dokumentem. Jest to zapis pisemny, na którym zaznaczamy, czy uczestniczyliśmy w danej sytuacji lub wydarzeniu. Przykładowo, kiedy nauczyciel sprawdza obecność uczniów na lekcji i sporządza listę, to właśnie ta lista staje się dokumentem, potwierdzającym, kto był obecny, a kto nie. Lista obecności może być również używana w innych sytuacjach, np. w pracy, na zebraniu, czy w innych grupowych aktywnościach, gdzie musimy rejestrować, kto jest obecny i kto nie.
Sitemap