Czy karta ewidencji czasu pracy musi być w aktach osobowych?

Tak, karta ewidencji czasu pracy musi być przechowywana w aktach osobowych pracownika. Jest to ważny dokument, który zawiera informacje dotyczące czasu, jakiego każdy pracownik poświęca na pracę w firmie. Przechowywanie karty w aktach osobowych jest istotne zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika. Przykładowo, gdy pracownik ubiega się o urlop lub inną formę wolnego, pracodawca może sprawdzić kartę ewidencji czasu pracy, aby ustalić, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi. Ponadto, jeśli dochodzi do sporu dotyczącego czasu pracy lub wynagrodzenia, karta ewidencji czasu pracy może stanowić ważny dowód. Mając kartę ewidencji czasu pracy w aktach osobowych, pracodawca może również monitorować obecność pracownika i sprawdzić, czy wszyscy pracownicy pracują zgodnie z ustalonym harmonogramem. Podsumowując, karta ewidencji czasu pracy służy jako dokumentacyjny dowód czasu, który pracownik poświęca na pracę. Przechowywanie jej w aktach osobowych jest istotne dla monitorowania czasu pracy, rozwiązywania sporów i sprawdzania prawidłowości udzielania wolnego.
Sitemap