Czy Inspekcja pracy sprawdza listy obecności?

Tak, Inspekcja Pracy może sprawdzać listy obecności w miejscu pracy. Inspektorzy mogą przeprowadzać kontrole, aby upewnić się, czy pracownicy są obecni, jak również czy są spełniane przepisy dotyczące godzin pracy i odpoczynku. Na przykład, inspektorzy mogą odwiedzać zakłady pracy i porównywać listy obecności z rzeczywistą obecnością pracowników. Jeśli lista obecności zawiera nieprawidłowości lub braki, pracodawca może zostać ukarany za naruszenie przepisów prawa pracy. Dlatego ważne jest, aby pracownicy byli uczciwi w tym, jak rejestrują swoją obecność w miejscu pracy.
Sitemap