Czy grafik to ewidencja czasu pracy?

Tak, grafik to ewidencja czasu pracy. Grafik to plan lub harmonogram, który pokazuje, kiedy i jak długo powinniśmy pracować. Przykładowo, w szkole nauczyciele mają grafik, który mówi im, o której godzinie mają rozpocząć lekcje i kiedy mają przerwy. W firmach również używa się grafików, aby zorganizować czas pracy pracowników i zapewnić, że wszyscy są obecni w odpowiednich godzinach. Grapik pomaga zadbać o to, żeby praca była wykonywana w odpowiednim czasie i nie było zamieszania.
Sitemap