Czy ewidencja czasu pracy musi być podpisana przez pracownika?

Tak, ewidencja czasu pracy musi być zawsze podpisana przez pracownika. Podpisanie dokumentu potwierdza, że pracownik zgodził się na informacje zawarte w ewidencji. Na przykład, jeśli pracownik wpisze, że pracował 8 godzin, ale nie podpisze dokumentu, to można to zinterpretować jako brak zgody na te informacje. Podpisanie jest także ważne w przypadku, kiedy pracownik zgłasza nadgodziny lub inne szczególne okoliczności, które powinny zostać uwzględnione. Dlatego podpisanie dokumentu przez pracownika jest istotne i niezbędne w procesie prowadzenia ewidencji czasu pracy.
Sitemap