Czy ewidencją czasu pracy musi być podpisana przez pracodawcę?

Tak, ewidencja czasu pracy musi być podpisana przez pracodawcę. To oznacza, że pracodawca musi zatwierdzić i potwierdzić informacje dotyczące czasu pracy pracowników. Przykładem może być sytuacja, gdy pracownik zostaje poproszony o wypełnienie karty czasu pracy, a następnie pracodawca podpisuje tę kartę, potwierdzając zgłoszone godziny. Podpis pracodawcy jest ważny, ponieważ stanowi formalne potwierdzenie dokładności i prawdziwości zgłaszanych przez pracowników danych dotyczących czasu pracy.
Sitemap