Czy ewidencja czasu pracy może być w formie elektronicznej?

Tak, ewidencja czasu pracy może być prowadzona w formie elektronicznej. Przykładem takiej formy może być specjalny program lub aplikacja na komputerze lub smartfonie, gdzie pracownik wprowadza dane dotyczące swojego czasu pracy, takie jak godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy. Program ten może również obliczać sumaryczny czas pracy w tygodniu lub w miesiącu. Elektroniczna ewidencja czasu pracy jest bardziej dokładna i wygodna niż tradycyjne metody, ponieważ nie ma ryzyka utraty papierowych dokumentów.
Sitemap