Czy CV trzyma się w aktach osobowych?

Tak, CV trzyma się w aktach osobowych. Akt osobowy to teczka, w której przechowuje się dokumenty dotyczące danej osoby. CV, czyli curriculum vitae, jest dokumentem, który przedstawia informacje o naszym wykształceniu, doświadczeniu zawodowym i umiejętnościach. Jest ważnym elementem podczas ubiegania się o pracę, więc jest przechowywane w akcie osobowym. Na przykład, gdy aplikujemy do pracy, pracodawca może poprosić nas o przesłanie CV w formie elektronicznej lub papierowej. Po wyborze najlepszego kandydata, CV tego kandydata zostanie przechowane w jego akcie osobowym przez firmę. Dlatego warto zadbać o uporządkowane i aktualne CV.
Sitemap