Czy brak podpisu na liscie obecnosci?

Tak, brak podpisu na liście obecności oznacza, że nauczyciel nie ma dowodu na to, że uczeń był obecny na lekcji. To jest ważne, aby na każdej lekcji wpisać swój podpis, aby potwierdzić swoją obecność. Jeśli ktoś nie podpisze się, może to spowodować problemy w przypadku sporu dotyczącego nieobecności. Na przykład, jeśli student nie podpisał się na liście obecności, a potem chce zrobić odwołanie od nieobecności, nauczyciel może nie mieć dowodu na to, że uczeń faktycznie był obecny. Dlatego należy zawsze pamiętać o podpisaniu się na liście obecności, aby uniknąć nieporozumień.
Sitemap