Czego nie umieszczamy w aktach osobowych?

W aktach osobowych nie umieszczamy informacji, które są prywatne i nie mają związku z oficjalnymi dokumentami ani historią życia danej osoby. Na przykład, nie powinno być tam informacji o preferencjach religijnych, politycznych ani seksualnych danej osoby, chyba że ma to bezpośrednią więź z ich historią życia lub pracą. Nie umieszczamy również prywatnych rozmów, listów czy dzienników, ponieważ są one osobistymi dokumentami, które nie są związane z oficjalnymi dokumentami. W przypadku aktów osobowych należy skupić się na informacjach, które są istotne dla poświadczenia tożsamości i historii danej osoby, takich jak data urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania, historie zatrudnienia i edukacji.
Sitemap