Co usunąć z akt osobowych zgodnie z Rodo?

Aby usunąć dane osobowe zgodnie z RODO, należy podjąć pewne kroki. Najpierw musisz zidentyfikować, jakie dokładnie dane osobowe znajdują się w aktach osobowych. Następnie, kiedy już wiesz, o których danych mówimy, powinieneś zdecydować, które dane chcesz usunąć. Na przykład, jeśli w aktach masz nazwiska i adresy, a nie chcesz mieć dostępu do tych informacji, możesz zgłosić prośbę o ich usunięcie. Gdy już wiesz, jakie dane chcesz usunąć, musisz skontaktować się z odpowiednim organem, który jest odpowiedzialny za przetwarzanie tych danych. Może to być na przykład firma, szkoła lub urząd. Wyślij do nich oficjalne pismo, w którym wyjaśnisz, jakie dokładnie dane chcesz usunąć. Organ przetwarzający ma obowiązek usunąć te dane, chyba że istnieje ważny powód, który przemawia za tym, aby dane zostały zatrzymane (na przykład zgodnie z innym prawem). Jeśli organ przetwarzający nieusprawiedliwienie nie usunie tych danych, możesz złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych. Ważne jest, aby pamiętać, że RODO zapewnia ochronę prywatności i bezpieczne przetwarzanie danych osobowych.
Sitemap