Co powinno być w aktach osobowych pracownika 2024?

W aktach osobowych pracownika w 2024 roku powinny znajdować się ważne dokumenty dotyczące zatrudniania i historii pracy danej osoby. Przykładowe dokumenty to CV, list motywacyjny, umowa o pracę, świadectwa ukończenia szkoły lub kursów, certyfikaty zdobytych umiejętności oraz oceny zeszłorocznych osiągnięć. Akt zawiera także wszelkie informacje dotyczące kwalifikacji, szkoleń czy awansów, a także wszelkie pisemne ostrzeżenia lub nagrody związane z pracą. Wszystkie dokumenty w aktach osobowych powinny być aktualne i poukładane w porządku chronologicznym, aby ułatwić przyszłe referencje i ewentualne sprawdzenie historii zatrudnienia pracownika.
Sitemap